نوروپلاستیسیتی

نوروپلاستیسیتی

نوروپلاستیسیتی(انعطاف پذیری مغز):
نوروپلاستیسیتی در اثر یادگیری،تجربه و شکل گیری حافظه رخ می دهد
انسان ها با دریافت کردن تجارب حسی، حرکتی و ذهنی از محیط اطراف و همینطور با یادگرفتن مهارت های جدید مسیرهای عصبی جدیدی را در مغز ایجاد می کنند که این مسیرها باعث ارتباطات بیشتری بین سلول های مغز می شوند و می توانند جایگزین مسیرهایی شوند که آسیب دیدند و به درستی کار نمی کنند. البته فرایند نوروپلاستیسیتی تا قبل از سن مدرسه با سرعت بیشتری انجام می شود و بیشتر تغییرات در مغز قبل از ۷ سالگی رخ می دهد.
هدف از تمرینات کاردرمانی ایجاد مسیرهای عصبی جدیدی می باشد که بتوانند وظیفه مسیرهای عصبی که دچار آسیب شده اند را جبران کنند.البته باید تمرینات کاردرمانی به درستی داده شود تا مسیرهای عصبی به درستی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند،به عبارت دیگر باید تمرینات مولتی سنسوری باشند و اینکه دقیقا روی مسیرهای آسیب دیده کار شوند تا این مسیرها ترمیم و جایگزین مسیرهای قبلی شوند.

کاردرمانی و گفتاردرمانی لیان غرب تهران