کاردرمانی گروهی

کاردرمانی گروهی

در کلاس های گروه درمانی به کودکان آموزش های زیر داده می شود:

-روش صحیح ارتباط برقرار کردن با دیگران

-درک نظرات و تفکرات دیگران

-کنترل خشم و اصلاح مشکلات رفتاری

-کنترل اضطراب و استرس

-تجربه نقش های مختلف

 

کاردرمانی و گفتاردرمانی لیان غرب تهران