کاردرمانی حسی حرکتی

کاردرمانی حسی حرکتی

کاردرمانی حسی حرکتی درمان پایه ای برای تمام اختلالات جسمی و ذهنی در کودکان می باشد.

هرم یادگیری به صورتی که قاعده آن را مهارت های حسی (بینایی،شنوایی،لامسه،عمقی،وستیبولار،بویایی، چشایی) تشکیل داده است و در مرحله بالاتر هرم مهارت های حرکتی درشت و ظریف(سینه خیز رفتن، چهاردست و پا رفتن،راه رفتن،دویدن،جفت پا پریدن،لی لی رفتن،نوشتن،قیچی کردن،باز و بسته کردن دکمه و زیپ) قرار دارند و نوک هرم را مهارت های شناختی(توجه و تمرکز،حافظه،درک و یادگیری،تفکر انتزاعی،تصمیم گیری،قضاوت کردن و ...)تشکیل داده است.

مراجعانی که نیاز به کاردرمانی حسی حرکتی دارند:

-اختلالات طیف اتیسم

-نقص توجه و بیش فعالی

-اختلال یادگیری(ریاضی،خواندن،نوشتن)

-سندروم داون

-کم توان ذهنی

-تاخیر ذهنی حرکتی

-فلج مغزی

-اختلال رفتاری و لجبازی

-نوزادان و کودکانی که اختلال یکپارچگی حسی و اختلال پردازش حسی دارند:

علایم نوزادان:

گریه بیش از حد و آرام نشدن توسط دیگران،با تکان دادن و چرخاندن نمی خوابد و ترجیح می دهد بی حرکت باشد،در مکیدن و شیر خوردن با مشکل مواجه است،سیکل خواب و بیداری نرمال ندارند،نسبت به محرک های دردآور واکنش مناسب نشان نمی دهند،علاقه ای به درآغوش گرفته شدن ندارند،مانند کودکان دیگر به مادر وابستگی نشان نمی دهد،معمولا بسیار کم با چشمانش مادر پدر و اشیا را دنبال می کند،در مهارت های حرکتی مثل گردن گرفتن و گرفتن اشیا تاخیر دارد.

علایم کودکان:

تحرک بیش از حد(بیش فعال) یا کمتر از حد معمول،نسبت به محرک های بینایی (نور)شنوایی(صدا) لامسه(بافتهای مختلف)بویایی(بوهای مختلف)چشایی(مزه های مختلف) واکنش نرمال نشان نمی دهند،خام حرکتی و دست و پا چلفتی بودن، تاخیر در مهارت های حرکتی(نشستن، چهار دست و پا رفتن،راه رفتن،جفت پا پریدن،لی لی رفتن)،نقص توجه و تمرکز(به راحتی توجه اش به محرک های محیط پرت می شود)،جا انداختن کلمات در حین روخوانی و دیکته نویسی،مشکل در ارتباط برقرار کردن با دیگران،مشکلات رفتاری و لجبازی،عادت های بد در غذا خوردن.

 

 

 

هدف از کاردرمانی حسی حرکتی:

-بهبود مشکلات حسی(بیش حسی و کم حسی) در کودکان و تقویت مهارت یکپارچگی حسی(بینایی،شنوایی، لامسه،عمقی،وستیبولار،بویایی،چشایی)

-تقویت مهارت های حرکتی اعم از دویدن،جفت پا پریدن،لی لی کردن و ...

-تقویت واکنش های تعادلی

-افزایش هماهنگی دو طرف بدن

-افزایش و تقویت توجه، تمرکز،حافظه و یادگیری

-هماهنگی چشم و دست

-بهبود مهارت برنامه ریزی حرکتی

-ایجاد هماهنگی حرکتی

-تقویت مهارت های روزمره زندگی (لباس پوشیدن،غذا خوردن،دستشویی رفتن)

-افزایش قدرت اندام فوقانی و دست ها و تقویت مهارت های حرکتی ظریف و ایجاد هماهنگی بین انگشتان(نوشتن،قیچی کردن،باز و بسته کردن دکمه)

-شناخت بهتر اندام ها و استفاده موثر از اندام ها

-تقویت مهارت های رفتاری و ارتباطی با دیگران

-تقویت مهارت های ارتباطی موثر با محیط(ارتباط با همسالان و همکلاسی ها،تحمل نشستن در کلاس)

-کاهش رفتارهای کلیشه ای و خودآزاری

-تقویت مهارت تمیز و تشخیص محرک های حسی مختلف از یکدیگر(بافت های مختلف،صداها و رنگ های مختلف،مزه ها و بوهای مختلف)

 

کاردرمانی و گفتاردرمانی لیان غرب تهران