کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمی

اختلالات جسمی به دو دسته بیماری های نورولوژیک و ارتوپدیک تقسیم می شوند

اختلالات نورولوژیک شامل:فلج مغزی،تاخیر ذهنی حرکتی،سکته مغزی،پارکینسون،ام اس،دیستروفی ها و ضعف های عضلانی،صافی کف پا و ... می شود.

اختلالات ارتوپدیک شامل:شکستگی ها،ضایعات و آسیب های تاندونی و عضلانی،انحرافات ستون فقرات (کایفوز،اسکلیوز) و ... می شود.

هدف از کاردرمانی جسمی:

-مهار و کنترل رفلکس ها

-یکپارچگی حس ها به ویژه حس هایی که بیشتر مربوط به حرکت هستند

-اصلاح پوسچر و دفورمیتی ها(بدشکلی) در اندام ها و ستون فقرات

-کاهش اسپاسم و اسپاستی سیتی(سفتی) در عضلات

-ایجاد شاخص ها و مهارت های حرکتی که کودک آنها را به دست نیاورده مثل نشستن،چهاردرست و پا رفتن، راه رفتن و ...

-تجویز اسپیلنت و ارتزهای کمکی

 

کاردرمانی و گفتاردرمانی لیان غرب تهران